Procesgericht

Ruimte en tijd voor expressie, kies eigen materiaal, maak keuzes en leer van je proces. Dat zijn waardevolle ervaringen en mogelijkheden die men kinderen aanbiedt in Castle Bridge. 

In ‘projecttime’ werken kinderen aan een product wat uiteindelijk hun leerproces symboliseert. Ze denken na over het vraagstuk, mogen daar toepasselijk materiaal of werkvorm bij kiezen en gaan aan het werk. Opbouwend in de leerjaren leren de kinderen diverse materialen kennen en eigen keuzes maken. Ze leren kritisch te zijn en vragen aan elkaar te stellen. 

Ik heb trotse kinderen gezien die creatief waren en volledig eigenaar. Super! Deze betrokkenheid en ijverigheid gun ik mijn leerlingen ook. Het vol passie kunnen uitvoeren van een zelfbedacht plan. Daar wordt iedereen toch enthousiast van? 

Een swingend begin op Castle Bridge…

Muziek brengt mensen dichter bij elkaar…

Wat fijn om daarbij aanwezig te mogen zijn samen met alle kinderen, leerkrachten en ouders. Engelse en Spaanse liedjes wisselden elkaar af.

Wat een mooie start van de week. Wat een warm welkom voor iedereen.

We zijn een grote familie/ community, we helpen elkaar en zorgen voor elkaar.

Deze saamhorigheid was door de hele school te zien en te voelen. Wat een fijn begin van wat een hele mooie week, lijkt te worden.

 

CPE

image

Ouders worden bij inschrijving al aangesproken op het belang van de betrokkenheid bij de school en de verwachtingen die er zijn.
Er is een vast aantal plaatsen per onderwijsjaar. Als er meer inschrijvingen zijn dat worden er lootjes getrokken.

Bij binnenkomst:

image

image

Kinderen zijn zich ook bewust van de ouderparticipatie /betrokkenheid en kunnen dit ook benoemen.

Lk de ouder moet mij vertellen hoe het kind is na school. Lk wil zoveel mogelijk informatie. We bouwen samen aan de kinderen. We moeten dat samen doen.
Ouders zijn altijd welkom. Partnerschip family conferences, oudergesprekken met de familie vanaf gr1. Van 15 min tot 30 min 2x per jaar. Ouder betrokkenheid is per ouder verschillend, participatie begeleiden enz

Mooi om dat bewustzijn bij kinderen en leerkrachten te zien! We moeten het SAMEN doen.

Iedere maandag Schoolsing met alle klassen. Alle kinderen leerkrachten en ouders willen en kunnen doen mee.
Tijdens de liederen en tussendoor wordt er veel geleerd. Teksten zeggen veel, wij zijn allemaal leerkracht, we kunnen elkaar helpen. Zingen verbroederd, kippenvel!

image

Filosofie les

Ik heb op de school Central Park East een filosofieles bijgewoond. De kinderen zijn ongeveer 10-12 jaar. De leerkracht begint de les door te zeggen dat ze moeten gaan zitten zodat ze goed naar hem kunnen luisteren. De kinderen zitten op een bankje, op de grond en er ligt een jongen op de grond. De leerkracht zit zelf op dezelfde hoogte als de kinderen. Hij geeft van tevoren aan waar hij het over gaat hebben en geeft daarbij de kinderen de tijd om er eerst over na te denken. Hij geeft de kinderen veel ruimte om te praten over het onderwerp.

De leerling doet het werk

De rekenles die ik heb gezien, ging over verschillende soorten grafieken. De leerkracht wilde het gaan hebben over picto graphs. Aan de hand van het stellen van de juiste vragen aan de kinderen, kwam de leerkracht via staaf en lijngrafieken op haar doel van de les. Samen met de kinderen en aan de hand van hun aangedragen voorbeelden werd dit doel verdiept. De kinderen doen het werk, zijn vooral aan het woord en de leerkracht stuurt het proces.